Termin złożenia deklaracji CIT-8 i płatności podatku

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, które przesuwa termin złożenia deklaracji CIT-8 i płatności podatku do 31 maja 2020 r.

Z kolei dla organizacji pozarządowych termin ten ma zostać przesunięty na 31 lipca 2020 r.

Przesunięcie terminu oznacza, że podatnicy będą mogli rozważyć odroczenie płatności podatku dochodowego od osób prawnych do 31 maja 2020 r. (organizacje pozarządowe odpowiednio do 31 lipca 2020 r.) z założeniem, że podatek do zapłaty będzie wynikał z zeznania CIT-8.

Przesunięcie terminu na rozliczenie i wpłaty CIT do 31 maja 2020 r. dotyczy głównie podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Przedłużeniu ulegają też terminy składania sprawozdań finansowych. Zmiany te zostaną wprowadzone w drodze rozporządzenia.