Działania pomocowe banków w Polsce – na co w praktyce możemy liczyć ?

16 marca br. Związek Banków Polskich wydał oficjalny komunikat dotyczący przyjętego planu działań pomocowych jakie będą podejmowane przez banki w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

W komunikacie wskazano iż podejmowane działania mają na celu pomoc zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorstwom. Niestety szczegóły mogą rozczarowywać. Banki w sposób maksymalny zastrzegły dodatkowe warunki przyznania pomocy. Innymi słowy – pomoc tak, ale ograniczona i nie dla każdego. Jako podstawowe warunki wskazano na:

a) posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 roku,

b) wykazanie, iż firma lub osoba zostały dotknięte skutkami koronawirusa,

c) uzasadnienie konieczności udzielenia pomocy tj. wskazanie na sytuację finansową spowodowaną koronawirusem.

Wśród zadeklarowanych działań znalazły się w szczególności:

a) Umożliwienie odroczenia (zawieszenia) spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy, wraz z automatycznym wydłużeniem o ten okres łącznego czasu spłaty kredytu. Banki mają rozpatrywać wnioski składane elektronicznie, w trybie uproszczonym i bez pobierania opłat lub prowizji za ich rozpatrzenie,

b) W analogiczny sposób odraczane mogą być raty leasingowe. Oczywiście dotyczy to tylko leasingów udzielanych bezpośrednio przez firmy leasingowe funkcjonujące w grupach kapitałowych danego Banku,

c) Umożliwienie, w sposób maksymalnie uproszczony, odnowienia istniejącego finansowania (np. limitu w rachunku), na wniosek przedsiębiorców, w przypadku gdy termin udzielonego finansowania dobiega końca w najbliższych miesiącach. Tak uproszczona procedura ma jednak odnawiać finansowanie jedynie do 6 miesięcy.

Ponadto w komunikacie ZBP wskazano na toczące się prace, które w najbliższym czasie mają umożliwić dokonywanie płatności kartą bezstykową, bez konieczności wprowadzania PIN kodu, do kwoty 100 PLN (a nie jak obecnie 50 PLN), co oczywiście ma na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem podczas wprowadzania kodu PIN bądź płatności gotówką.

Banki zadeklarowały również gotowość udzielania krótkoterminowych kredytów dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii, w celu ustabilizowania ich sytuacji finansowej. Kredyty mają być udzielane w uproszczonej procedurze. W tym zakresie banki oczekują jednak na zakończenie prac zainicjowanych przez organy państwowe.

W odpowiedzi na komunikat Związku Banków Polskich, tylko część banków uruchomiła już odpowiednie procedury dla klientów. Co więcej, pomimo bardzo konkretnych deklaracji ze strony ZBP, w praktyce rozwiązania udostępnione przez banki różnią się, oczywiście na niekorzyść klientów.

Przykładowo, mBank proponuje klientom odroczenie spłat na następujących warunkach:

Zalecenia przedstawione w komunikacie ZBP Rozwiązanie pomocowe zaproponowane przez mBank

Możliwość odroczenia raty kapitałowo-odsetkowej NIE

Możliwość odroczenia raty kapitałowej TAK

Jednoczesne wydłużenie okresu spłaty kredytu NIE – oznacza to realne zwiększenie wysokości spłacanych rat po zakończeniu okresu karencji (zawieszenia spłat)


Bank PKO BP umożliwia klientom złożenie wniosku o „wakacje kredytowe” w zakresie kredytów hipotecznych i gotówkowych. Niestety zgodnie z informacją na stronie banku, złożenie wniosku dotyczącego kredytu hipotecznego umożliwia uzyskanie odroczenia tylko na 1 miesiąc. W kolejnych miesiącach – jeśli sytuacja pandemiczna będzie nadal występować – możliwe będzie składanie kolejnych wniosków (każdy na 1 miesiąc). Bank, mimo zalecenia ZBP, również nie zamierza wydłużać okresu kredytowania, informując iż „kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat”.

W najbliższych dniach spodziewane są zarówno informacje ze strony Premiera RP, dotyczące działań pomocowych dla firm (pakiet osłonowy), jak i kolejne komunikaty Związku Banków Polskich.